niezawodne i bezpieczne

Rozwiązania Backupowe

Masz pytanie?

Skontaktuj się z naszym specjalistą

kontakt

Co to backup?

Backup danych to proces tworzenia kopii lub archiwów danych i przechowywania ich na wtórnym nośniku pamięci w celu zapewnienia ochrony przed utratą danych.

Rodzaje backupu

Pełny backup

Metoda ta tworzy regularnie kopię wszystkich dostępnych plików i folderów. Zaletą pełnej kopii zapasowej jest krótszy czas odzyskiwania danych, co skutkuje szybszym czasem przywracania. Małe firmy wolą stosować technikę pełnej kopii zapasowej, ponieważ zazwyczaj mają mniej danych do obsłużenia.

Backup przyrostowy

Składa się z jednej pełnej kopii zapasowej. Następnie w kolejnych kopiach zapasowych zapisywane są tylko te dane, które zostały zmodyfikowane od ostatniej pełnej kopii zapasowej. Technika przyrostowego tworzenia kopii zapasowych jest optymalna dla przedsiębiorstw, które mają do czynienia z dużą ilością danych.

Różnicowy backup

Ta forma kopii zapasowej składa się z pełnej kopii zapasowej i kolejnych kopii zapasowych, które są wykonywane w celu zapisania zmian dokonanych w plikach i folderach po pierwszej kopii zapasowej. Czas tworzenia różnicowej kopii zapasowej (backupu) jest krótszy niż pełnej, ale rośnie przy kolejnych kopiach w cyklu.

Dlaczego tworzenie kopii zapasowych danych jest ważne?

Zapobieganie utracie danych

Utrata danych może nastąpić z wielu powodów, w tym z powodu awarii sprzętu lub oprogramowania, klęsk żywiołowych, błędów spowodowanych przez człowieka lub w wyniku złośliwych ataków.

Audyty

Firmy muszą zachować swoje zapisy finansowe i dane księgowe do celów sprawozdawczości podatkowej. Komisje podatkowe ściśle kontrolują te informacje, a przechowywanie ich kopii zapasowych jest ważne dla utrzymania regularnych operacji biznesowych.

Zdrowie firmy

Dane — najważniejszy zasób dla biznesu. Badania pokazują, że 60% firm nie jest w stanie przetrwać nawet 6 miesięcy po utracie danych. Dzięki regularnemu tworzeniu kopii zapasowych można zapewnić bezpieczeństwo danych i ciągłość działania w przypadku ich utraty.