Altaro 365 Backup

Rozwiązanie umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie wszystkich firmowych skrzynek pocztowych Microsoft Office 365 i plików przechowywanych w OneDrive oraz SharePoint, automatycznie tworząc ich kopie zapasowe w bezpiecznym centrum danych.

metoda pracy

Korzyści płynące z Altaro 365 Backup

Dlaczego potrzebujesz backupu dla rozwiązań Office 365?

Microsoft Office 365 nie został stworzony do świadczenia usług ochrony danych. W każdym momencie jesteś narażony na utratę wrażliwych danych personalnych oraz służbowych wykonywanych w ramach pracy. Dlatego potrzebujesz rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, aby uniknąć utratę danych z powodu:

  • przypadkowego usunięcia

  • złośliwego usunięcia

  • złośliwego oprogramowania typu ransomware

  • błędów systemowych

  • błędów ludzkich

Wykonaj prostą konfigurację, nie musisz nic wdrażać