Synology High Availability

Synology umożliwia połączenie serwerów w centralnie zarządzany klaster pracy awaryjnej, który stanowić będzie dodatkowy fundament bezpieczeństwa w Twojej firmie. Przy jego pomocy możesz zwiększyć niezawodność pracy oraz wyeliminować zagrożenie przestoju czasu pracy. Ogranicz niepotrzebne koszty spowodowane wszelką awarią serwera i zapewnij stały dostęp do usług oraz danych firmy.

Architektura godna podziwu

Utrzymuj ciągłość pracy najważniejszych zadań poprzez połączenie dwóch identycznych serwerów Synology NAS w klaster High Availability. Serwer pasywny jest w stanie gotowości, podczas gdy serwer aktywny obsługuje wszystkie żądania w czasie rzeczywistym. Przestój pomiędzy dwoma serwerami jest wręcz błyskawiczny dzięki niskiemu współczynnikowi RTO. Usługi zostaną automatycznie przełączone z serwera aktywnego na pasywny w odpowiednim momencie np. jego awarii.

Stabilne rozwiązanie wysokiej dostępności

Przy pomocy intuicyjnego interfejsu i funkcji do konfigurowania wysokiej dostępności zwiększasz szanse na skuteczność klastrów i nie musisz martwić się niczym na zapas. Konfiguruj i monitoruj klaster active-active bądź active-passive korzystając z ujednoliconego interfejsu dostarczanego przez Synology. Klaster umożliwia stałe działanie pakietów i wbudowanych usług w trybie online podczas wszelkich aktualizacji oprogramowania.