BackupAssist 365

Kopie zapasowe danych przechowywanych w chmurze, dzięki czemu zawsze posiadasz kopię lokalną bez zagrożeń związanych z ich utratą