Eaton Intelligent Power Manager 2.0

Bądź przygotowany na awarie zasilania dzięki kompleksowemu narzędziu do monitorowania i zarządzania urządzeniami zasilającymi

Eaton Intelligent Power Manager 2.0

Oprogramowanie Eaton Intelligent Power Manager (IPM) 2.0 jest kompleksowym narzędziem do monitorowania i zarządzania urządzeniami zasilającymi w środowisku fizycznym i wirtualnym. Stanowi część pakietu Brightlayer Data Centers firmy Eaton, zapewniając niezawodność systemu i integralność danych. IPM umożliwia zdalne monitorowanie, zarządzanie i sterowanie urządzeniami zasilającymi w sieci, takimi jak UPS-y i ePDU w szafach rack. Dostępne są trzy wersje IPM: Monitor, Manage i Optimize, które spełniają różne wymagania dotyczące zarządzania zasilaniem. Najnowsze wydanie IPM posiada nowy interfejs użytkownika, większą automatyzację krytycznych procesów oraz ulepszone opcje wizualizacji i kontekstualizacji, co pozwala na lepsze zrozumienie stanu sprzętu IT z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie.

IPM Monitor

IPM Monitor to narzędzie monitorujące urządzenia zasilające w IT i data center. Umożliwia monitorowanie pojedynczych lub wielu pomieszczeń oraz podłączanie i monitorowanie różnych urządzeń zasilających. Wyświetla poziom obciążenia UPS-ów, ePDU i informacje o zużyciu energii. Możliwości monitorowania obejmują także urządzenia zarządzające zasilaniem. Użytkownicy mogą tworzyć lokalizacje, IPM Monitor zapewnia pełen wgląd w szafy i całe pomieszczenia.

Najważniejsze różnice pomiędzy trzema wersjami oprogramowania Eaton

Monitor

Manage

Optimize

Kluczowe informacje o Eaton Intelligent Power Manager 2.0 

Funkcje

Monitor

Manage

Optimize

Opis korzyści

Czytelny podgląd wszystkich parametrów (np. poboru mocy)

Umożliwienie administratorom IT łatwego podglądu kluczowych poborów mocy i parametrów środowiskowych w obrębie ich środowiska IT.

Zarządzanie obiektami i zasobami IT

Proste zarządzanie zasobami, w tym:
• tworzenie/modyfikacja/usuwanie zasobów
• topologia centrum danych i zarządzanie łańcuchem zasilania; data wdrożenia
• śledzenie wieku baterii, terminów przeglądów i upływu gwarancji

Widok środowiskowy

Widok środowiskowy, w tym:
• kompleksowe wskazania średniej temperatury i wilgotności w szafie rack
• kompleksowe wskazania średniej temperatury i wilgotności w rzędzie
• kompleksowe wskazania średniej temperatury i wilgotności w data center

Widok ogólnego podglądu infrastruktury

Odczyt pomiarów i alarmów w data center, w tym:
• poboru mocy, trendów zużycia energii w ciągu 24 godzin, 7 dni i 30 dni
• aktywnych alarmów
• czasu działania data center

Widok skoncentrowany na data center

Przegląd łańcucha zasilania, w tym:
• dokładne wskaźniki poboru mocy na poziomie szafy
• topologia centrum danych z grupowaniem na poziomie szaf, rzędów i pomieszczeń
• obciążenie poszczególnych faz data center dla instalacji trójfazowych
• panel aktywnych alarmów
• wykresy całkowitego zużycia energii w data center zarówno w zadanych jak i niestandardowych okresach.

Widok skoncentrowany na urządzeniu

Monitorowanie skoncentrowane na poszczególnych urządzeniach

Widok szafy rack

Widok szafy rack – gdzie spotykają się IT i zasilanie:
• kompleksowy wskaźnik całkowitego zużycia energii szafy rack
• wizualizacja symetrii obciążenia faz zasilania;
• monitorowanie na poziomie gniazd i grup gniazd (w przypadku listew rack PDU MO i MA)
• panel aktywnych alarmów
• wykresy całkowitego zużycia energii szafy rack zarówno w zadanych, jak i niestandardowych okresach

Monitorowanie zasobów wirtualnych

Monitorowanie bieżącego stanu infrastruktury wirtualnej i wykorzystywanie VM w scenariuszach automatyzacji za pomocą gotowych konektorów

Funkcje

Monitor

Manage

Optimize

Opis korzyści

Monitorowanie urządzeń zasilających firmy Eaton i wielu urządzeń innych producentów

Pojedynczy zbiorowy widok do monitorowania infrastruktury zasilającej i warunków środowiskowych oraz wdrażania scenariuszy utrzymania ciągłości działania w data center

Eaton UPS, rack PDU i ATS

Czytelny podgląd wszystkich parametrów (np. poboru mocy, warunków środowiskowych) oraz wykorzystywanie ich jako wyzwalaczy w scenariuszach utrzymania ciągłości działania w wersji Manage lub Optimize

Zasilacze UPS, rack PDU i ATS innych producentów

Monitorowanie wybranych urządzeń innych producentów i wykorzystywanie tych parametrów jako wyzwalaczy w scenariuszach utrzymania ciągłości działania w wersji Manage lub Optimize

Funkcje

Monitor

Manage

Optimize

Opis korzyści

Aktualizacja urządzeń zasilających firmy Eaton i zarządzanie nimi

Uproszczone zarządzanie konfiguracją w całej sieci dla dużych wdrożeń urządzeń zasilających firmy Eaton

Masowa konfiguracja urządzeń zasilających firmy Eaton (UPS, PDU, ATS)

Wdrożenie wspólnych ustawień konfiguracyjnych dla wielu urządzeń zasilających firmy Eaton

Masowy upgrade urządzeń zasilających firmy Eaton (UPS, PDU, ATS)

Aktualizacja firmware’u karty komunikacyjnej UPS przez sieć

Funkcje

Monitor

Manage

Optimize

Opis korzyści

Prosta konfiguracja automatyzacji za pomocą kreatora

Szybsze działanie. Szybkie i łatwe tworzenie automatyzacji IT i sekwencji przywracania

Graficzny kreator automatyzacji

Stwórz automatyzacje utrzymujące ciągłość działania dla grup urządzeń w ciągu kilku minut

Wyzwalanie automatyzacji na podstawie zdarzeń związanych z zasilaniem i środowiskiem

Tworzenie automatyzacji ciągłości działania w zakresie zasilania i warunków środowiskowych dla grup urządzeń

Wyzwalanie automatyzacji przywracania po wystąpieniu błędu lub po zmianie stanu wyzwalacza początkowego

Zapewnienie prawidłowego sekwencyjnego wyłączania i restartowania infrastruktury

Funkcje

Monitor

Manage

Optimize

Opis korzyści

Podstawowa automatyzacja ciągłości działania z działaniami na poziomie hostów

Automatyzacja ochrony środowiska IT z działaniami na poziomie hostów

Ochrona serwerów i wirtualnych hostów (bezagentowo)

Bezpieczne wyłączanie serwerów

Sterowanie gniazdami listew ePDU

Umożliwienie sterowania gniazdami ePDU w automatyzacjach

Wykonywanie niestandardowych skryptów

Przesyłanie własnych skryptów w języku BASH, Python lub PERL do wykorzystania w automatyzacjach

Tworzenie zaawansowanych zdarzeń złożonych z logiką boolowską

Wykonywanie niestandardowych zdarzeń zdefiniowanych przez użytkownika w zasadach konfiguracji

Wykonywanie akcji SSH

Łatwa konfiguracja niestandardowych działań na dowolnym urządzeniu obsługującym protokół SSH

Wyłączanie kontrolerów macierzy dyskowych

Zdalne wyłączanie wybranych urządzeń pamięci masowej

Funkcje

Monitor

Manage

Optimize

Opis korzyści

Definiowanie zaawansowanych scenariuszy utrzymania ciągłości działania z akcjami na poziomie maszyn wirtualnych i klastra

Zautomatyzowanie ochrony w pełni zwirtualizowanych klastrów HA i środowisk HCI za pomocą zaawansowanych działań

Ukierunkowanie działań na poziomie VM na poszczególne maszyny wirtualne, grupy maszyn wirtualnych lub automatyczne grupy maszyn wirtualnych

Scenariusze z zarządzaniem każdą pojedynczą maszyną wirtualną, grupami maszyn wirtualnych lub automatycznymi grupami maszyn wirtualnych

Działania na poziomie klastrów, w tym w środowiskach hiperkonwergentnych i vSAN

Bezpieczne zamknięcie klastra, w tym w środowiskach vSAN i Stretched vSAN

Sekwencyjne zmniejszanie obciążenia przez działania na poziomie VM

Sekwencyjne wyłączanie obciążeń IT według kryteriów biznesowych

Wyłączanie VMware vApp

Bezpiecznie wyłączanie wielu maszyn wirtualnych przy użyciu obiektów VMware vApp

Wyłączanie Nutanix Acropolis

Bezpieczne wyłączanie klastrów Nutanix Acropolis

Funkcje

Monitor

Manage

Optimize

Opis korzyści

Konektory do czołowych na rynku systemów IT

Prosta integracja z wiodącymi platformami IT metodą „point and click”

VMware vCenter

Tworzenie automatyzacji utrzymania ciągłości działania w celu ochrony klastrów vCenter

VMware ESXi

Tworzenie automatyzacji utrzymania ciągłości działania w celu ochrony indywidualnych serwerów ESXi

VMware vSAN i vSAN Stretched

Tworzenie automatyzacji utrzymania ciągłości działania w środowiskach vSAN i vSAN Stretched Cluster

VMware SRM

Tworzenie automatyzacji utrzymania ciągłości działania, które uruchamiają wstępnie zdefiniowane plany Site Recovery Manager (SRM)

VxRail

Bezpiecznie zamykanie klastra VxRail HCI z w pełni zwirtualizowanym IPM. Wymaga gigabitowej karty sieciowej

Microsoft Hyper-V

Tworzenie automatyzacji utrzymania ciągłości działania w celu ochrony serwerów lub klastrów vCenter

Microsoft SCVMM

Tworzenie automatyzacji utrzymania ciągłości działania w celu ochrony środowisk Hyper-V za pomocą SCVMM

NetApp Storage

Wyłączanie macierzy dyskowych NetApp w automatyzacjach

HPE OneView

Tworzenie automatyzacji utrzymania ciągłości działania w celu ograniczenia poboru mocy serwerów HPE lub grup serwerów poprzez OneView i iLO

Nutanix Acropolis

Tworzenie automatyzacji utrzymania ciągłości działania w celu ochrony klastrów Nutanix Acropolis

Funkcje

Monitor

Manage

Optimize

Opis korzyści

Dane techniczne i integracja

Nowoczesna aplikacja, która po prostu działa w Twoim środowisku

Interfejs użytkownika HTML 5

Nowoczesna aplikacja internetowa w HTML 5 i Angular 11

Integracja z LDAP i MS Active Directory

Integracja z firmową infrastrukturą LDAP lub Microsoft Active Directory

Integracja z pocztą elektroniczną Office 365

Integracja z usługą poczty elektronicznej Office 365

Integracja z Gmailem

Integracja z usługą poczty elektronicznej Gmail